Παράδοση-Παραλαβή 3 νέων Περιφερειακών Ιατρείων σε Μεθώνη, Βλαχόπουλο και Πεταλίδι του Νομού Μεσσηνί


Παράδοση-Παραλαβή 3 νέων Περιφερειακών Ιατρείων σε Μεθώνη, Βλαχόπουλο και Πεταλίδι του Νομού Μεσσηνίας. Περιοχές πανέμορφες αλλά απομακρυσμένες, με ανθρώπους του μόχθου που έχουν μεγάλη ανάγκη την πρόσβαση στην Πρωτοβάθμια. Είναι από τις φορές που λες ότι τα χρήματα πιάνουν τόπο στα δισεκτα χρόνια που περνάμε.

#photo

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags