Εικόνα11.png
sthet-logo.png

Μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Θετικών Επιστημών καιΤεχνολογίας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Διαχείριση Αποβλήτων".

 

Ως Μέλος ΣΕΠ είχα την επίβλεψη των παρακάτω διατριβών:

 

Γ. Σταματάκος: "Αξιοποίηση των οργανικών υπολειμμάτων σε εργοστάσια επεξεργασίας εσπεριδοειδών μέσω της κομποστοποιησης . Προσδιορισμός εφαρμογών σε εδάφη και καλλιέργειες". Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Διαχείριση Αποβλήτων. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Αθήνα, 2018. (Α΄ Επιβλέπων: Μ. Ζαμπάρας - Β' Επιβλέπων: Ν. Ζαφείρη). Διαθέσιμο το κείμενο εδώ

Ε. Ρουμπιέ: "Η χρήση καινοτόμων υλικών αποκατάστασης ευτροφικών υδάτων ως εδαφοβελτιωτικό ή λίπασμα στη γεωργία". Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Διαχείριση Αποβλήτων. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Αθήνα, 2018. (Α΄ Επιβλέπων: Μ. Ζαμπάρας - Β' Επιβλέπων: Α. Στασινάκης). Διαθέσιμο το κείμενο εδώ.

Γ. Μάνου: "Αξιοποίηση της βιομάζας από υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών για την παραγωγή ενέργειας στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας". Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Διαχείριση Αποβλήτων. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Αθήνα, 2018. (Α΄ Επιβλέπων: Α. Στασινάκης - Β' Επιβλέπων: Μ. Ζαμπάρας). Διαθέσιμο εδώ

Μ. Φλεβοτόμου: "Διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων: Πρόκληση για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των τροφίμων και την αειφόρο ανάπτυξη". Mεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Διαχείριση Αποβλήτων. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Αθήνα, 2020. (Α΄ Επιβλέπων: Μ. Ζαμπάρας - Β' Επιβλέπων: Σ. Γκολφινόπουλος). Διαθέσιμο εδώ.

Κ. Πάσογλου: "Διαχείριση αποβλήτων από μονάδες υγειονομικής περίθαλψης: συλλογή και ανάλυση πρωτογενών δεδομένων υπό το πρίσμα οικονομικών και γεωγραφικών παραμέτρων. Η περίπτωση του Νοσοκομείου Μεσολογγίου". Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Διαχείριση Αποβλήτων. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Αθήνα, 2020. (Α΄ Επιβλέπων: Μ. Ζαμπάρας - Β' Επιβλέπων: Π. Κόκκινος). Διαθέσιμο εδώ.

Δ. Μοσχονάς: "Γνώσεις και απόψεις του νοσηλευτικού προσωπικού σχετικά με την διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων". Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Διαχείριση Αποβλήτων. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Αθήνα, 2020. (Α΄ Επιβλέπων: Μ. Ζαμπάρας - Β' Επιβλέπων: Κ. Μουστάκας). Διαθέσιμο εδώ.

Ε. Κωστούλα: Ολοκληρωμένη διαχείριση Νοσοκομειακών Αποβλήτων. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Διαχείριση Αποβλήτων. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Αθήνα, 2020. (Α΄ Επιβλέπων: Μ. Ζαμπάρας - Β' Επιβλέπων: Ε. Σαζακλή) .Διαθέσιμο εδώ.

Γ. Ντουκάκης: Οι μέλισσες και τα προϊόντα τους ως δείκτες ρύπανσης από βαρέα μέταλλα.  Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Διαχείριση Αποβλήτων. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Αθήνα, 2020. (Α΄ Επιβλέπων: Δ. Παπαναστασίου - Β' Επιβλέπων: Μ. Ζαμπάρας). Διαθέσιμο εδώ.

Ε. Καραμήτρου: "Όζον στην ατμόσφαιρα. Επιδράσεις σε οικοσύστημα και ανθρώπους".  Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Διαχείριση Αποβλήτων. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Αθήνα, 2020. (Α΄ Επιβλέπων: Ε. Σαζακλή - Β' Επιβλέπων: Μ. Ζαμπάρας). Διαθέσιμο εδώ.

Α. Γάτσιου: "Η συμβολή της εκπαίδευσης υγειονομικού προσωπικού στην ολοκληρωμένη διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων". "Educating healthcare staff in terms of integrated management of  waste". Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Διαχείριση Αποβλήτων. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Αθήνα, 2021. (Α΄ Επιβλέπων: Δ. Βενιέρη - Β' Επιβλέπων: Μ. Ζαμπάρας). Διαθέσιμο εδώ

Α. Κωττά: "Εναλλακτικές μέθοδοι αξιοποίησης οργανικών υλικών αστικών στερεών αποβλήτων". Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Διαχείριση Αποβλήτων. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Αθήνα, 2021. (Α΄ Επιβλέπων: Μ. Ζαμπάρας - Β' Επιβλέπων: Π. Κασσώμενος). Διαθέσιμο εδώ

Β. Αγγέλη: "Σωματιδιακή Ρύπανση ατμοσφαιρικού αέρα και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο". Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Διαχείριση Αποβλήτων. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Αθήνα, 2021. (Α΄ Επιβλέπων: Μ. Ζαμπάρας - Β' Επιβλέπων: Ε. Ζαζακλή). Διαθέσιμο εδώ

Π. Μαρκόπουλος: "Μικροβιολογία και επιδημιολογία λυμάτων στην εποχή της πανδημίας του Covid-19". Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Διαχείριση Αποβλήτων. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Αθήνα, 2021. (Α΄ Επιβλέπων: Μ. Ζαμπάρας - Β' Επιβλέπων: Σ. Ντούγιας). Διαθέσιμο εδώ

 

Ε. Πιτσίνης: "Φυσικοχημική μελέτη απομάκρυνσης Αρσενικού από το πόσιμο νερό". "Physicochemical study of arsenic removal  from drinking water". Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Διαχείριση Αποβλήτων. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Αθήνα, 2021. (Α΄ Επιβλέπων: I. Παπαδάς - Β' Επιβλέπων: Μ. Ζαμπάρας). Σε εξέλιξη. 

 Ι. Κραβαρίτης: "Επεξεργασία των υγρών αποβλήτων στη Βιομηχανική Περιοχή Λαμίας". Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Διαχείριση Αποβλήτων. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, 2022. (Α΄ Επιβλέπων: Μ. Ζαμπάρας - Β' Επιβλέπων: Ν. Ξεκουκουλωτάκης). Σε εξέλιξη. 

Α. Παζάλος: "Μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων με βάση το νέο κανονιστικό ασφαλιστικό πλαίσιο". Διερεύνηση των στάσεων και απόψεων των εμπλεκόμενων φορέων. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Διαχείριση Αποβλήτων. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, 2022. (Α΄ Επιβλέπων: Μ. Ζαμπάρας - Β' Επιβλέπων: E. Κλώντζα). Σε εξέλιξη. 

Φ. Αναστασίου: "Μελέτη φωτοκαταλυτικών υλικών για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα". Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Διαχείριση Αποβλήτων. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, 2022. (Α΄ Επιβλέπων: Μ. Ζαμπάρας - Β' Επιβλέπων: H. Μαυροειδής). Σε εξέλιξη.