Συμβάσεις πάνω από 500.000€ για την κάλυψη των αναγκών των ΠΕΔΥ


Συμβάσεις πάνω από 500.000€ για την κάλυψη των αναγκών των ΠΕΔΥ, με έμπρακτη στήριξη της Πρωτοβάθμιας. Αναλυτές αιματολογικοι και βιοχημικοί. Σημαντική εξέλιξη και έρχεται συνέχεια...


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags