Απλά η κορυφή του παγόβουνου


απλά η κορυφή του παγόβουνου αλλά έχει ιδιαίτερη αξία. 2 πλήρη συστήματα μηχανοργάνωσης που είχαν αγοραστεί το 2012 (>200.000€) από διαγωνισμό του ΠΕΔΥ (πρών ΙΚΑ) δεν λειτούργησαν ΠΟΤΕ και βρίσκονταν σε αποθήκες. Με αυτά μπορούμε να στήσουμε τη μηχανοργάνωση όλων των εργαστηρίων της Ηπείρου ΔΩΡΕΑΝ. Η εξοικονόμηση πόρων απο την αυτοματοποίηση των διαδικασιών θα είναι πολλαπλάσια. θα "ανακαλύψουμε" και άλλες μαύρες τρύπες, είμαι σίγουρος.


Featured Posts
Recent Posts